Chuyên mục: Hướng dẫn chơi Game

Hướng dẫn chơi Game

Thông báo lỗi GLFW cho biết rằng trò chơi đang gặp sự cố với API OpenGL. API OpenGL là giao diện lập trình được máy tính sử dụng để hiển thị đồ họa 2D và 3D, chẳng hạn như trong Minecraft. Nếu API OpenGL không hoạt động bình thường trên máy tính của bạn, bạn sẽ thấy lỗi này.