Chuyên mục: Cách bật tường lửa

Tường lửa là một hệ thống bảo mật mạng giám sát và kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi. Tường lửa thiết lập một rào cản giữa một mạng nội bộ đáng tin cậy và mạng bên ngoài không tin cậy, chẳng hạn như Internet. Vậy làm sao để bật, tắt tường lửa? Mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới.