Chuyên mục: Cách khắc phục ổ cứng

Bạn đang sử dụng Windows 10 và ổ cứng luôn chạy 100%? Máy tính luôn bị giật và treo, y như bạn đang sử dụng dàn máy cũ? Ngoại trừ sự thật là máy bạn mới mua. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bằng nhiều kinh nghiệm Google, bạn phát hiện ra rằng ổ cứng của bạn đang chạy ở mức 100%. Đáng buồn thay, đó là vấn đề c ủa Windows 10…