Chuyên mục: Công nghệ WiFi MIMO

Nếu như có nhiều thiết bị kết nối với 1 WiFi cùng lúc sẽ làm cho tốc độ truyền dữ liệu của WiFi càng chậm. Chính vì vậy, tốc độ sẽ chậm hơn nên để cải thiện tình hình này đã có một tiêu chuẩn công nghệ mới giúp làm giảm đáng kể thời gian chờ. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một số thông tin về Công nghệ WiFi MIMO. Cùng Mega Store xem ngay thôi!