Chuyên mục: gửi email ẩn danh bằng Gmail

Hiện nay bạn có thể gửi thư hoặc các tệp tin đính kèm có nội dung quan trọng bằng cách bảo mật thông tin khi gửi qua Gmail một cách dễ dàng, giúp cho người nhận được thư bí mật sẽ không thể chia sẻ, sao chép hay tải xuống các nội dung mà bạn gửi. Theo dõi bài viết để biết cách thực hiện nhé.