Browsing: sử dụng Matomo

Web

Như các bạn đã biết, Matomo, trước đây là Piwik là ứng dụng miễn phí và mã nguồn mở phân tích web được phát triển bởi một nhóm các nhà phát triển quốc tế, chạy trên máy chủ web PHP / MySQL. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Matomo và cách gắn code tracking chúng.